Annonsekontroll – Feil og rettelser – Avbestilling

Annonsekontroll

Vi forbeholder oss retten til å avvise annonser som er i strid med gjeldende lovgivning eller på annen måte er uønsket. Reklame som ifølge vårt syn kan forveksles med redaksjonelt innhold må merkes med ANNONSE.

Feil og rettelser

Det må gis skriftlig melding om forandringer eller avbestillinger av annonser senest to uker før materiellfrist. Annonsemateriell som leveres for sent, slik at annonsen ikke kommer med i bestilt utgave, vil bli fakturert 100 prosent. Etter innlevering av ferdig materiell gis det ingen reduksjon i annonseprisen dersom materiellet ikke oppfyller våre spesifikasjoner beskrevet under «Tekniske spesifikasjoner» Skriftlig reklamasjon må gjøres innen 14 dager etter utgivelsesdato. Maksimalt reklamasjonsbeløp begrenser seg til annonseprisen.

Avbestilling

Avbestillinger av printannonser må gjøres senest to uker før materiellfrist. Avbestilling av spesialplasseringer må gjøres senest fire uker før materiellfrist. Spesialplasseringer er baksider, s. 2-3, s. 4-5, ved leder og ved innhold. Om avbestilling gjøres etter denne dato vil 50 prosent av avtalt annonsepris belastes kunden.

Alle typer digitale annonseløsninger har 14 dagers avbestillingsfrist. Sponsorsamarbeid har 1 mnd avbestillingsfrist. Print- og digitalannonser som er en del av et sponsorsamarbeid på et event har 14 dagers avbestillingsfrist.

Alle avbestillinger må gjøres skriftlig.