Personvern

Retningslinjer for personvern

Disse retningslinjene for personvern forklarer hvordan Bonnier Publications International AS (”vi” eller ”oss”) behandler og sikrer personopplysningene dine.

1.   Behandlingsansvarlig

Den juridiske enheten som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine, er:
Bonnier Publications International AS
Boks 433, Sentrum
0103 Oslo
Org.nr. 977 041 066

persondata@bonnier.dk

Ønsker du å melde deg av direkte markedsføring – kan du gjøre det her

2.   Beskrivelse av behandlingen

Formål Kategorier av personopplysninger Kilder Behandlingsgrunnlag Mottakere Oppbevaring
Levering av ytelser

 

Levering av produkter og tjenester

Personopplysninger brukes til å kontakte deg med henblikk på levering av produkter og tjenester som du har kjøpt, registrert deg for og/eller tegnet abonnement på.

Levering av nyhetsbrev

Personopplysninger brukes til å sende nyhetsbrev som du har abonnert på.

Kredittvurdering

Personopplysninger kan brukes til å foreta en kredittvurdering i forbindelse med kjøp.

Kundeservice

Personopplysninger brukes som støtte i forbindelse med kjøp og abonnementer samt øvrige henvendelser.

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger

 

Alminnelige personopplysninger

F.eks.

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Betalingsopplysninger
 • Kjøp- og betalingshistorikk
 • Bruk av digitale ytelser
 • Interesser og preferanser
 • Opplysninger om f.eks. vekt, høyde, kosthold og treningsvaner ved bruk av utvalgte apper
 • Påloggingsopplysninger i forbindelse med kundestøtte

Følsomme opplysninger

 • Helseopplysninger, f.eks. om allergier, ved bestilling av reiseaktiviteter

 

Vi samler inn opplysninger fra følgende kilder

 • Direkte fra deg.
 • Fra konsernforbundne selskaper, herunder Bonnier Publications A/S.
 • Fra andre kilder som er offentlig tilgjengelige, f.eks. telefonregister og geodemografiske klassifikasjoner.

 

Vi behandler personopplysningene dine basert på følgende behandlingsgrunnlag

 • Hvis det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i.
 • Hvis det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, f. eks. i henhold til bokføringsloven.
 • Hvis det er nødvendig for at Bonnier Publications International AS skal kunne vareta de berettigede interessene å sende deg nyhetsbrev, foreta kredittvurdering og for øvrig kunne tilby deg effektiv kundeservice.
 • Uttrykkelig samtykke.

 

Vi kan gi videre personopplysningene dine under følgende omstendigheter
(i) Til konsernforbundne selskaper, herunder Bonnier Publications A/S, samt øvrige samarbeidspartnere, f.eks. reisebyråer.(ii) Til leverandører vi samarbeider med for å støtte virksomheten vår, f.eks.

 • Leverandører av tjenester, teknisk støtte og kundeservice
 • Leveransetjenester
 • Finansielle institusjoner og tilbydere av betalingstjenester

(iii) Hvis det er påkrevd ifølge en domstolsavgjørelse eller gjeldende lovgivning.

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for de nevnte formålene.

 • I forbindelse med levering av produktene og tjenestene våre oppbevarer vi personopplysningene dine i opptil 6 år etter avsluttet kundeforhold i henhold til bokføringsloven, med mindre det er spesielle grunner til å oppbevare opplysningene i en lengre periode.
 • Så lenge et avgitt samtykke til å motta nyhetsbrev ikke er trukket tilbake og vi ikke er forpliktet til å oppbevare personopplysningene, f.eks. i forbindelse med en rettslig forpliktelse.
 • Generelt vil personopplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke-registrerte kunder bli slettet etter 1 år, med mindre det er spesielle grunner til å oppbevare opplysningene i en lengre periode.
Business to business
Personopplysninger brukes til å kontakte virksomheter, f. eks. med henblikk på annonsesalg.
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger

 • Navn
 • E-post
 • Telefonnummer

 

Vi samler inn opplysninger fra følgende kilder

 • Direkte fra deg.
 • Fra konsernforbundne selskaper, herunder Bonnier Publications A/S.
 • Fra andre kilder som er offentlig tilgjengelige, f.eks. telefonregister og nettsteder.
Vi behandler personopplysningene dine basert på følgende behandlingsgrunnlag

 • For effektivt å kunne samarbeide med samarbeidspartnere og leverandører, f.eks. om annonsesalg.

 

Vi kan gi personopplysningene dine videre under følgende omstendigheter
(i) Til konsernforbundne selskaper, herunder Bonnier Publications A/S.(ii) Til leverandører vi samarbeider med for å støtte virksomheten vår, f.eks.

 • leverandører av tjenester, teknisk støtte og kundeservice.

(iii) Hvis det er påkrevd ifølge en domstolsavgjørelse eller gjeldende lovgivning.

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig til de nevnte formålene

 • I forbindelse med samarbeid og salg samt levering av produkter og tjenester oppbevarer vi personopplysningene dine i opptil 6 år etter avsluttet kundeforhold i henhold til bokføringsloven, med mindre det er spesielle grunner til å oppbevare opplysningene i en lengre periode.

 

Markedsføring
Personopplysninger brukes til markedsføringsformål, herunder til å målrette kommunikasjonen vår med deg på bakgrunn av interesseområdene dine og atferden din (digital atferd på nettstedet vårt, nyhetsbrev og kjøpshistorikk) for å sende deg relevant markedsføring. 
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger
Alminnelige personopplysningerF.eks.

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Kjøps- og betalingshistorikk
 • Bruk av digitale ytelser, herunder nyhetsbrev
 • Interesser og preferanser
 • Kjønn
 • Alder

 

Vi samler inn opplysninger fra følgende kilder

 • Direkte fra deg.
 • Fra konsernforbundne selskaper, herunder Bonnier Publications A/S.
 • Fra andre kilder som er offentlig tilgjengelige, f.eks. sosiale medier, telefonregister og geodemografiske klassifikasjoner.

 

Vi behandler personopplysningene dine basert på følgende behandlingsgrunnlag

 • Hvis det er nødvendig for at Bonnier Publications International AS skal kunne vareta den berettigede interessen å markedsføre våre produkter og tjenester.

 

Vi kan gi videre personopplysningene dine under følgende omstendigheter
(I) Til konsernforbundne selskaper, herunder Bonnier Publications A/S.(ii) Til leverandører vi samarbeider med for å støtte virksomheten vår, f.eks.

 • leverandører av tjenester, teknisk støtte og kundeservice,
 • leveransetjenester og

(iii) Hvis det er påkrevd ifølge en domstolsavgjørelse eller gjeldende lovgivning.

(iv) Med henblikk på markedsføring av våre produkter og tjenester til

 • data- og analysebyråer
 • kreative og digitale byråpartnere
 • konsulentvirksomheter
 • telemarketingbyråer
 • digitale mediepartnere

(v) Med henblikk på partneres markedsføring av deres varer og tjenester, og i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, deler vi også generelle kundeopplysninger som skal brukes til inndeling i kundekategorier, med partnere innenfor følgende kategorier:

 • forlagsvirksomhet, herunder bokklubber
 • postordrevirksomhet

 

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for de nevnte formålene
Vi lagrer personopplysningene dine:

 • Så lenge et avgitt samtykke til å motta markedsføring ikke er trukket tilbake og vi ikke er forpliktet til å oppbevare personopplysningene, f.eks. i forbindelse med en rettslig forpliktelse.

 

 

Produktutvikling og statistikk
Forretnings- og produktutviklingPersonopplysninger samles inn når du bruker nettstedet vårt til undersøkelser, statistikk og analyser, med henblikk på forbedring av produkter, tjenester og teknologier.

Statistikk

Personopplysninger brukes til å utarbeide statistikk for din og andres bruk av nettstedet vårt.

Optimalisering av brukeropplevelsen på nettstedet

Personopplysninger samles inn når du bruker nettstedet vårt. Disse opplysningene bruker vi til å optimalisere brukeropplevelsen på nettstedet og ytelsene vi tilbyr.

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger
Alminnelige personopplysningerF.eks.

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Kjøps- og betalingshistorikk
 • Bruk av digitale ytelser, herunder nyhetsbrev
 • Interesser og preferanser, herunder som innsamlet ved bruk av informasjonskapsler
 • Kjønn
 • Alder

 

Vi samler inn opplysninger fra følgende kilder

 • Direkte fra deg.
 • Fra konsernforbundne selskaper, herunder Bonnier Publications A/S.
 • Fra andre kilder som er offentlig tilgjengelige, f.eks. sosiale medier og geodemografiske klassifikasjoner.

 

Vi behandler personopplysningene dine basert på følgende behandlingsgrunnlag

 • Hvis det er nødvendig for at Bonnier Publications International AS skal kunne vareta de berettigede interessene å utvikle nye og forbedrede eksisterende produkter og tjenester, utarbeide statistikker samt optimalisere brukeropplevelsen på nettstedet.

 

Vi kan gi videre personopplysningene dine under følgende omstendigheter
(I) Til konsernforbundne selskaper, herunder Bonnier Publications A/S.(ii) Til leverandører vi samarbeider med for å støtte virksomheten vår, f.eks.

 • Leverandører av tjenester, teknisk støtte og kundeservice
 • Leveransetjenester

(iii) Hvis det er påkrevd ifølge en domstolsavgjørelse eller gjeldende lovgivning.

(iv) Med henblikk på utvikling og forbedring av våre produkter og tjenester til

 • Data- og analysebyråer
 • Kreative og digitale byråpartnere
 • Konsulentvirksomheter
 • Digitale mediepartnere

 

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for de nevnte formålene

 • Hvis vi har et aktivt kundeforhold, oppbevarer vi personopplysningene dine i opptil 6 år etter avsluttet kundeforhold i henhold til bokføringsloven, med mindre det er spesielle grunner til å oppbevare opplysningene i en lengre periode.
 • Hvis vi ikke har et aktivt kundeforhold, men du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev eller markedsføring, oppbevarer vi personopplysningene til du trekker dette samtykket tilbake. Dette forutsetter at vi ikke ellers er forpliktet til å oppbevare personopplysningene, f.eks. i forbindelse med en rettslig forpliktelse.
 • Generelt vil personopplysninger om ikke-registrerte kunder bli slettet etter 1 år, med mindre det er spesielle grunner til å oppbevare opplysningene i en lengre periode.

3.   Konsekvenser av behandlingen

Når vi behandler personopplysninger om deg til bruk for markedsføring, analyserer og profilerer vi deg på bakgrunn av interessene dine og atferden din for å gjøre markedsføringen og øvrig kommunikasjon så relevant som mulig for deg.

4.   Overføring til land utenfor EU/EØS

Vi kan overføre personopplysningene dine til land utenfor EU/EØS, herunder USA, India, Vietnam.

Overføringer til tredjeland vil kun skje til spesifikke formål, som nevnt under avsnitt 2, og vi vil alltid sikre at det er nødvendige garantier på plass ved en overføring til et land utenfor EU/EØS, som følger av det nedenstående:

 1. Landet/landene eller virksomheten/virksomhetene er av Kommisjonen vurdert som land som generelt, enten via lovgivning eller andre foranstaltninger, sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, f.eks. amerikanske virksomheter vi samarbeider med, som er sertifisert under EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).
 2. Landet/landene eller virksomheten/virksomhetene er av Kommisjonen ikke vurdert som land som sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. Vi vil derfor sikre at det er nødvendige garantier ved bruk av Kommisjonens standardkontrakter som publisert av Kommisjonen eller ved bruk av andre kontrakter godkjent av kompetente myndigheter. Du kan få en kopi av denne kontrakten/avtalen ved å kontakte oss på gdpr@bonnier.dk.

3.   Obligatoriske opplysninger

Følgende opplysninger er obligatoriske:

 • Navn, e-postadresse og ev. betalingsinformasjon – dersom du ønsker et digitalt produkt
 • Navn, adresse, e-postadresse og ev. betalingsinformasjon – dersom du ønsker levering av et fysisk produkt

4.   Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter:

 • Du har rett til å be om å få innsyn i, korrigere eller slette personopplysningene dine.
 • Du har også rett til å protestere mot og begrense behandlingen av personopplysningene dine.
 • Dersom behandlingen av personopplysningene dine er basert på samtykke, har du rett til når som helst å trekke tilbake samtykket. Tilbaketrekkingen vil ikke ha betydning for lovligheten ved behandlingen som er utført før du trekker tilbake samtykket.
 • Du har en ubetinget rett til å protestere mot at personopplysningene dine behandles med henblikk på direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring. Det kan du gjøre ved å registrere deg her.
 • Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene som du selv har oppgitt, i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format.
 • Du har rett til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet, f.eks. Datatilsynet.

Du har alltid mulighet til å melde deg av et nyhetsbrev eller annen kommunikasjon mottatt via e-post/SMS ved å bruke avmeldingslenken direkte i utsendelsen. I tillegg kan du benytte deg av rettighetene dine ved å sende en e-post til: Personvernpolitikk@bonnier.no

Det kan være betingelser eller begrensninger ved disse rettighetene. Det er derfor ikke sikkert at du f.eks. har rett til dataportabilitet i det konkrete tilfellet. Dette avhenger av de konkrete omstendighetene i forbindelse med behandlingsaktivitetene.

I tilfelle vesentlige endringer gir vi deg beskjed via dette nettstedet og via e-post hvis det er mulig. Den til enhver tid gjeldende versjonen av disse retningslinjene, ligger på nettstedet vårt bonnierpublications.com/personvernpolitikk

Sist oppdatert: [18.04.2018]